• Công nghệ,  Job,  Nghề Nghiệp

    7 mô hình kinh doanh kỹ thuật số đang phổ biến hiện nay

    Subcription : mô hình thuê bao phù hợp với các bên cung cấp dịch vụ phần mềm, giải trí, vận chuyển… khi bạn muốn khách hàng đóng tiền hàng tháng/năm. Ví dụ điển hình: Netflix, Spotify, Salesforce, Adobe… On-demand: mô hình này sẽ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng khi họ thực sự cần đến sản phẩm/dịch vụ của bạn. Grab,Baemin, … là những công ty điển hình cho mô hình này. Peer-to-Peer: mô hình chia sẻ ngang hàng phù hợp với các chợ điện tử, nơi đầu mối trung gian giữa người mua và người bán, người bán…